Välkommen till Musikdagarnas instrumentalkurs sommaren 2017.

KURSAVGIFT: 3500 :- ( syskonrabatt 500:- för barn 2 och 3) I avgiften ingår undervisning, mat och enkelt gemensamt boende i Prolympiaskolan. Dessutom har du möjlighet, att i mån av plats, få fritt inträde till Musikdagarnas konserter under veckan.
Länsmusiken uppmuntrar barn och ungdomar från Kalmar län att delta genom rabattering av kurs- avgiften med 1000 kr ( kan ej kombineras med syskonrabatt).
Virserums Musikdagar Pg: 430 75 18-3

Klockan 14.00 söndagen den 25 juni startar kursen med incheckning i Prolympiaskolans matsal i Virserum. Samtliga deltagare och lärare presenteras för varandra.
Kursavslutning blir lördagen den 1 juli i Virserums kyrka, efter den Stora Finalkonserten, som börjar kl 13.00 (fri entré).
I kursen kommer samtliga elever få möjlighet att, i konsertsammanhang, spela upp minst ett stycke av de instuderade. Kursansvarig förbehåller sig rätten att välja ut lämpliga konserttillfällen för varje elev.
Besök www.virserumsmusikdagar.se så får du mer information om konserterna och de artister som framträder under Virserums Musikdagar.

Kursen startar den 25/6 kl 14.00 med incheckning i Prolympiaskolans matsal, Virserum.

Kursen slutar den 1/7 kl 13.00 med Finalkonsert i Virserums kyrka.

Virserums Musikdagar
Pg: 430 75 18-3